גורם מתפעל פנסיוני – עושים סדר בדיווח הפקדת כספים

משרד האוצר אשר מבין את הצורך של מעסיקים בתפעול כלל התהליכים הפנסיונים במציאות החדשה שנוצרה הגדיר פורמאלית גוף חדש בו יכול המעסיק להיעזר בגורם שיעשה סדר בתפעול הפנסיוני ודיווח התשלומים. גוף מוגדר כ”גורם מתפעל” המסייע למעסיק בצירוף עובדים, הפקדת תשלומים, סליקת מידע, היזון חוזר כספי, דמי ניהול, אובדן כושר, פיצויים וכו’..

הגורם המתפעל אינו מוגדר כבעל רישיון – כלומר לא מחוייב להיות סוכן / מנהל הסדר.

גורם מתפעל הוא מי שמפקיד בעבור מעסיק כספים במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח או מעביר מידע אגב הפקדת כספים, מבצע בקרה ופעולות נוספות הכרוכות במתן שירות זה.

הרשאת מעסיק הנה הרשאה שנותן מעסיק למי שהוא מעוניין שישמש עבורו כגורם מתפעל על מנת לאפשר לו ביצוע פעולות במוצר פנסיוני שלו ושל עובדיו הקשורות להפקדות כספים ומתן מידעים הקשורים לכך.

שירותי התפעול מסופקים באינטגרציה מלאה למערכת השכר, עובדה המאפשרת לאדן לספק את הטיפול האפקטיבי ביותר בתיקון הפקדות שגויות.

אדןפועלת באמצעות צוות רפרנטיות אל מול כלל חברות הביטוח והגופים הפיננסיים עד להשלמת הטיפול בשגויים.

על מה אחראי הגוף המתפעל?

הגורם המתפעל מעניק ללקוחותיו שקט נפשי ומטפל בכל:

  • הפקדה וסליקת כספים בעבור כל עובדי המעסיק לכל הגופים המוסדיים.
  • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של כל עובד.
  • קבלה, הפצה וטיפול בהיזון חוזר עבור עובדי המעסיק.
  • הנפקת אישורים שנתיים, רבעוניים, דוחות פיצויים והוצאת טופסי עזר ל161 עבור עובדי המעסיק.