טפסי הורדה

מתן הרשאה לגורם מתפעל פנסיוני לקבלת שירותים בקרנות הפנסיה עבור עובדי המעסיק לצורך טיפול בקבצי סליקה.
לנוחיות המעסיק – אדן שירותי תפעול מציעה לך, להוריד את טפסי ההרשאה ובכך לחסוך את ההתקשרות והזמן.
אנא שימו לב לכל חברות הביטוח טופס הרשאה משלה ועליכם להוריד את הטופס המתאים.

הרשאת המעסיק מאפשרת לנו לבצע את הפעולות הבאות:

  • הפקדה וסליקת כספים בעבור כל עובדי המעסיק לכל הגופים המוסדיים.
  • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של כל עובד.
  • קבלה, הפצה וטיפול בהיזון חוזר עבור עובדי המעסיק.
  • הנפקת אישורים שנתיים, דוחות פיצויים בטופסי עזר ל161 עבור עובדי המעסיק.
אנליסט
הראל ביטוח
איילון
אלטושלר שחם
הכשרת היישוב
הפניקס
הראל גמל
הראל פנסיה
ילין לפידות בית השקעות
כלל ביטוח
מגדל חברה לביטוח
מיטב דש קרן ופנסיה
מנורה מבטחים
פסגות קופות גמל ופנסיה